OTOMASYON SİSTEMLERİ

.

.

OTOMASYON SİSTEMLERİ (IOT 4.0)

4. Sanayi Devrimi, genellikle makineleşme, seri üretim ve otomasyon olarak da tanımlanan önceki üç sanayi devrimini takip etmekte. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan bu devrim, imalat verilerini işleyebilen web yazılımları ve uygulamaları ile güçlendiriliyor. Ancak, Endüstri 4.0 terimi, Almanya’da üniversiteler, şirketler, sendikalar ve hükümet tarafından da benimsenmiş bir terim. “TheIndustrie4.0” kavramı, sadece Almanya’da değil, bütün dünyada, öncelikle ülkenin üretim geleceği açısından vizyonunu da göstermekte. Ancak, bizler Endüstri 4.0 kavramını daha geniş bir şekilde kullanacağız. Endüstriyel IoT ve Endüstri 4.0 temel olarak sebep-sonuç ilişkisine sahip kavramlardır.